Lääkehoidon arviointipalvelut

Asiakkaan lääkehoidon arviointi

160,00 EURTuotteen kuvaus

Yksikkö voi tilata asiakkailleen OmaPro-palveluista lääkehoidon arvioinnin (LHA) toteutettuna moniammatillisessa tiimissä. Arvioinnit suorittaa koulutettu farmaseutti, yhteistyössä hoivayksikön sairaanhoitajan ja hoitajien kanssa.

Lääkehoidon arviointi sisältää koko lääkityksen tarkastelun ja arvioinnin eli mm. mahdollisen päällekkäislääkityksen selvittämisen sekä lääkkeiden haittavaikutusten ja haitallisten yhteisvaikutusten seulonnan asiakkaan lääkelistan, reseptien ja muun olennaisen asiakastiedon perusteella.

LHA:n tuloksista laaditaan kirjallinen raportti joka toimii päätöksenteon työkaluna hoitavalle lääkärille. Palvelun tilaamisen jälkeen asiantuntijafarmaseutti ottaa yhteyttä ja sopii kanssanne palvelun yksityiskohdista.