Henkilöstön osaaminen

Yksikön lääkehoitoon osallistuvan henkilökunnan velvollisuudet, osaaminen ja vastuut lääkehoidon prosessissa on huomioitava lääkehoitosuunnitelmassa. Suunnitelman laatimisen ja päivittämisen yhteydessä kartoitetaan tarvittava lisäkoulutus. Yksikön esimies vastaa siitä, että työntekijöillä on tehtäviensä suorittamiseen tarvittava osaaminen sekä siitä, että lääkehoito on potilaille turvallista. Pharmacin OmaPro tarjoaa kattavan paketin etäkoulutuksia (webinaarit, tallenteet).