Lääkehoidon toteuttaminen

Lääkehoito on yksi hoivayksikön asiakkaan keskeisistä hoitokeinoista. Yksikön lääkehoitosuunnitelmassa tulee kuvata, millaisia lääkehoidon toteuttamistapoja yksikössä käytetään. Lääkehoidon toteuttamisen olennaisia prosesseja ovat mm. yksikön lääkkeiden kirjaaminen, jakaminen, vaikutusten seuranta ja arviointi. 

Lisätty ostoskoriin