Lääkehoitosuunnitelman auditointipaketti - laaja

Yksikön lääkehoitosuunnitelman auditointi

1 100,00 EURTuotteen kuvaus

Aloituspalaverissa kartoitetaan yksikön tilanne ja tarpeet sekä suunnitellaan palvelun toteutusaikataulu. Asiantuntijafarmaseutti toteuttaa yksikön henkilöstölle sähköisen kyselyn, jolla kartoitetaan lääkitysturvallisuuden toteutumiseen liittyviä haasteita, asenteita ja toimintatapoja. Kyselyä on mahdollista osin muokata yksikön tarpeisiin. Kyselyn tulosten perusteella asiantuntijafarmaseutti laatii ratkaisukeskeisen raportin, joka käydään yhdessä purkupalaverissa läpi.

Lisätty ostoskoriin