Lääkehoitosuunnitelman jalkautuspaketti - laaja

Yksikön lääkehoitosuunnitelman jalkautus henkilöstölle

1 550,00 EURTuotteen kuvaus

Aloituspalaverissa kartoitetaan yksikön tilanne ja tarpeet sekä suunnitellaan palvelun toteutusaikataulu. Asiantuntijafarmaseutti laatii yhdessä yksikön lääkehoitovastaavan kanssa yksilöidyn ja käytännönläheisen etäkoulutuksen hoitajille lääkehoitosuunnitelmasta. Yksikkö saa käyttöönsä turvallisen lääkehoidon vuosisuunnitelmadokumentin, jota voi käyttää työkaluna ja muistilistana lääkitysturvallisuuden jatkuvan kehityksen edellyttämistä toimenpiteistä.

Lisätty ostoskoriin