Lääketilan kartoitus

Yksikön lääkkeidensäilytystilan kartoitus etäyhteydellä

349,00 EURTuotteen kuvaus

Yksikön lääkkeidensäilytystilan kartoitus etäyhteydellä:

Kartoituksen tavoitteena on selkiyttää yksikön lääketilan järjestystä päivittäisen työskentelyn sujuvoittamiseksi ja lääkitysturvallisuusriskien minimoimiseksi.

Kartoituksen suorittaa asiantuntijafarmaseutti perehtyen ensin yksikön lääkehoitosuunnitelmaan itsenäisesti, jonka jälkeen videoyhteydellä tehtävässä kartoituksessa yksikön lääkehoidosta vastaavan henkilön kanssa tutustutaan lääketilaan ja –hoitosuunnitelmaan, käydään läpi nykytilanne sekä kartoitetaan yksikkökohtaiset haasteet ja tavoitteet.

Kartoituksen tuloksena yksikkö saa raportin ja konkreettiset vinkit tilan uudelleen järjestämiselle.

Lisätty ostoskoriin